компанија_галерија_01

Вести

Што е W-MBus?

W-MBus, за Wireless-MBus, е еволуција на европскиот Mbus стандард, во адаптација на радио фреквенции.

Широко се користи од професионалци во енергетскиот и комуналниот сектор.Протоколот е создаден за мерни апликации во индустријата како и во домашниот сектор.

Користејќи нелиценцирани ISM фреквенции (169MHz или 868MHz) во Европа, ова поврзување е посветено на апликациите за мерење и мерење: броилата за вода, гас, електрична енергија и топлинска енергија се типични употреби предвидени со овој протокол.

w-mbus

Време на објавување: 16-ти февруари 2023 година